• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

Copyright 2018 - Raichompoo

ยินดีต้อนรับสู่ ไร่ชมภู เชียงราย

        ไร่ชมภูเชียงราย เป็นไร่ของท่านอัยการยงยุทธ คุณ จุรีย์รัตน์ ไชยชมภู อยู่เส้นทางเดียวกับ วัดร่องขุน และ ไร่บุญรอด อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแนวใหม่ ภายในไร่ชมภู มีผลไม้หลายชนิด เช่นลิ้้นจี้ กล้วย ,มะม่วง มีบ่อเลี้ยงปลามีปลามากมากหลายชนิดมีกิจกรรมให้อาหารปลาสำหรับเด็ก, นอกจากนั้นยังเพลิดเพลินกับการขี่ม้า, มีร้านอาหาร, ลิ้มลองกาแฟสด, หรือการจัดงานเลี้ยงในหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีบ้านพักให้คอยบริการในบรรยากาศธรรมชาติเงียบสงบ เป็นกันเองบรรยากาศครอบครัวอันแสนอบอุ่น

f t g