ติดต่อ

   ไร่ชมภู

      323 หมู่ 9 บ้านหนองหม้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

      เบอร์โทร: 0899539414

      บัญชีออมทรัพย์กรุงไทย  

      สาขาเด่นห้าเลขที่บัญชี 9808424953

ชื่อจุรีย์รัตน์  ไชยชมภู      

      Email: [email protected]

      Facebook: raichompoo.chiangrai

Copyright © 2016. All Rights Reserved.    Icons by Iconshock.