สถานที่ท่องเที่ยวไกล้เคียง

      ตัวเมืองเชียงราย >> หอนาฬิกา, ไนท์บาซา, ถนนคนเดิน, ถนนคนม่วน, วัดพระแก้ว, วัดพระสิงห์, ไร่แม่ฟ้าหลวง, แม่น้ำกก, พัทยาน้อย, อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย, สถานที่จัดงานดอกไม้อาเซียนเชียงราย

     

     รอบๆไร่ชมภู  >> -ห่างจากวัดร่องขุ่น 5 km
                           -ไร่บุญรอด 2 km

                           -น้ำตกขุนกรณ์ 20 km
                           -ตัวเมืองเชียงราย 7 km

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.    Icons by Iconshock.